Pronájem manipulační techniky

Pronájem vysokozdvižných vozíků

  • délka pronájmu stroje je zcela přizpůsobena konkrétní potřebě zákazníka dle dohody již od 1 pracovního dne až na dobu 5 let.
  • dopravu zařízení kompletně zajistíme přímo na zákazníkem určené místo
  • v případě pronájmu po dobu opravy vozíku je pronajaté zařízení k dispozici již v okamžiku odvozu stroje na opravu
  • veškeré náklady na údržbu spojenou s provozem zařízení jsou zcela v naší režii

Výhody pronájmu VZV

  • okamžité řešení v případě naléhavé potřeby posílení vozového parku
  • náklady na pronájem jsou odpočitatelné od hospodářského výsledku firmy
  • možnost pružné reakce na měnící se potřeby trhu - nevážete finanční prostředky na nevyužitou techniku
  • finančně nezatěžující způsob překlenutí čekacího období na dodávku nového vozíku
  • ideální způsob odzkoušení techniky před jejím nákupem

Pronájem vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky realizujeme převážně v regionech: Praha, Kolín, Nymburk, Poděbrady, Kutná Hora, Pardubice, Chrudim, Čáslav,..

Vozíky k pronájmu: